UGL

UGL – utveckling av grupp och ledare

Genom att välja en UGL ledarskapsutbildning får er organisation därmed beprövade kunskaper och metoder som är allmängiltiga för ledarskap, och som ger en utmärkt grund för den nyblivne ledaren att stå tryggt i sin yrkesroll. Innehållet i UGL baseras på psykologiforskaren Susan Wheelans teori för grupputveckling, och handlar om utveckling och mognadsprocesser inom arbetslag. Det är en teori som förklarar processer i gruppers utveckling och stadierna i detta. UGL ledarskap är ett koncept som tillhör och utvecklas av Försvarshögskolan, och bakgrunden finns i sin tur i utbildningar från det amerikanska försvaret.

UGL är dock på intet sätt något som endast passar militära verksamheter eller liknande, utan dessa (grupp)psykologiska processer är gemensamma och relevanta oavsett kontext, och utbildningar i UGL ledarskap är populära både inom och utanför försvaret.

Våra senaste förfrågningar

 • Marie bad om offert för Utbildning & Kurser
  Vill gå en ledarskapsutbildning för att kunna använda det som merit när jag söker jobb
 • Ivan bad om offert för
  Vi behöver ledarskapsutbildning för 8 chefer inom IT-branschen.
 • Niklas bad om offert för Utbildning & Kurser
  Gothcon är en fullt ideell eventorganisation. Varje år håller vi ett stort event på runt 2000 deltagare.
  För att utveckla vår arbete ser vi tydligt ett behov av en ledarskapsutbildning för våra gruppledare. Viktigaste punkterna innefattar
  1. Kommunikation inom gruppen
  - Peppa personer med idéer
  - Kommunikationsstrategi för att...
 • Hans bad om offert för Utbildning & Kurser
  Utbildning i ledarskap och grundläggande ekonomi. Utbildning produktionsledning
 • Anders bad om offert för Utbildning & Kurser
  Jag har fått förtroendeuppdrag i mitt jobb som kundtjänstchef och skulle vilja få grunden/byggstenarna för att bli en riktigt bra ledare så att jag kan få ledarrollen på papper. Att kompetens, attityd och inställning inte kan vara hela hemligheten bakom framgång.

  //Anders
 • Krister bad om offert för Utbildning & Kurser
  En bred utbildning. Jobbar inom kommunen med ensamkommande. Jag vill att utbildning skall ge mig de verktyg jag behöver för att växa som chef.
 • Anders bad om offert för Utbildning & Kurser
  Enhetschefer inom barn- och vuxenpsykiatrin. Arbeta tillsammans barn och Vuxen chefer. Utveckla framtidens ämnesområden där vi har gemensamma projekt.

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.