Personalchef

Personalchefsutbildning kan ta många olika former.

Det finns många goda anledningar till att investera i kurser och utbildning för en ny personalchef i en organisation. Beroende på personens bakgrund kan dessa utbildningar ha olika fokus. En person som har en stark och uppdaterad utbildning inom personalvetenskap men mindre chefserfarenhet när den tillträder som personalchef har troligen störst nytta av någon form av generell chefsutbildning för att genomföra sitt arbeta på bästa sätt.

En person med mycket chefserfarenhet men mindre gedigen kunskap inom personalvetenskapsområdet som väljs som personalchef kan istället behöva kurser med mer områdesspecifika kunskaper, såsom kurser i administration av personal, rekrytering, lön etcetera eller juridiska kurser i arbetsrätt. Det handlar alltså om att välja kurser utifrån såväl personens som organisationens behov och förutsättningar.

Ofta är fortbildning inom en lång rad områden lämpliga, men vissa av dessa kan vara i behov av större att prioriteras kronologiskt och få större tidsmässigt utrymme än andra.

Våra senaste förfrågningar

 • Anders bad om offert för Utbildning & Kurser
  Enhetschefer inom barn- och vuxenpsykiatrin. Arbeta tillsammans barn och Vuxen chefer. Utveckla framtidens ämnesområden där vi har gemensamma projekt.
 • Krister bad om offert för Utbildning & Kurser
  En bred utbildning. Jobbar inom kommunen med ensamkommande. Jag vill att utbildning skall ge mig de verktyg jag behöver för att växa som chef.
 • Niklas bad om offert för Utbildning & Kurser
  Gothcon är en fullt ideell eventorganisation. Varje år håller vi ett stort event på runt 2000 deltagare.
  För att utveckla vår arbete ser vi tydligt ett behov av en ledarskapsutbildning för våra gruppledare. Viktigaste punkterna innefattar
  1. Kommunikation inom gruppen
  - Peppa personer med idéer
  - Kommunikationsstrategi för att...
 • Ivan bad om offert för
  Vi behöver ledarskapsutbildning för 8 chefer inom IT-branschen.
 • Hans bad om offert för Utbildning & Kurser
  Utbildning i ledarskap och grundläggande ekonomi. Utbildning produktionsledning
 • Marie bad om offert för Utbildning & Kurser
  Vill gå en ledarskapsutbildning för att kunna använda det som merit när jag söker jobb
 • Anders bad om offert för Utbildning & Kurser
  Jag har fått förtroendeuppdrag i mitt jobb som kundtjänstchef och skulle vilja få grunden/byggstenarna för att bli en riktigt bra ledare så att jag kan få ledarrollen på papper. Att kompetens, attityd och inställning inte kan vara hela hemligheten bakom framgång.

  //Anders

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.