Organisation och ledarskap

Kunskapsgrunden för att leda organisation genomsyrar hela verksamheten.

Utförandet av och inriktningen hos ledarskap på olika nivåer i en organisation har stor betydelse för organisationens kultur av inställning och handlade, oavsett om det är på hög eller låg hierarkisk nivå och av mer formell eller informell art.

För att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för organisationsutveckling är därför kurser och utbildning i att leda organisation en av de viktigaste konkreta punkterna man kan peka på. Genom att inhämta de senaste rönen i det breda, komplexa och föränderliga fält som är kunskap om ledarskap kan man skapa en miljö där organisationen på ett mer effektivt sätt uppfyller sina mål. Därför är det inte minst av ekonomiskt och vinstmässigt perspektiv angeläget att titta på teori och utförande av ledarskap.

Dessutom leder ett konsekvent och tydligt ledarskap till en bättre psykosocial situation för de anställda. Utbildning i området är inte heller minst viktigt på det vis att det ger ledare en teoretisk grund att stå på för att känna självförtroende i sitt ledarskapsutövande, vilket i sig borgar för att ledarskapet upplevs som tydligare och bättre.

Våra senaste förfrågningar

 • Krister bad om offert för Utbildning & Kurser
  En bred utbildning. Jobbar inom kommunen med ensamkommande. Jag vill att utbildning skall ge mig de verktyg jag behöver för att växa som chef.
 • Marie bad om offert för Utbildning & Kurser
  Vill gå en ledarskapsutbildning för att kunna använda det som merit när jag söker jobb
 • Anders bad om offert för Utbildning & Kurser
  Enhetschefer inom barn- och vuxenpsykiatrin. Arbeta tillsammans barn och Vuxen chefer. Utveckla framtidens ämnesområden där vi har gemensamma projekt.
 • Anders bad om offert för Utbildning & Kurser
  Jag har fått förtroendeuppdrag i mitt jobb som kundtjänstchef och skulle vilja få grunden/byggstenarna för att bli en riktigt bra ledare så att jag kan få ledarrollen på papper. Att kompetens, attityd och inställning inte kan vara hela hemligheten bakom framgång.

  //Anders
 • Niklas bad om offert för Utbildning & Kurser
  Gothcon är en fullt ideell eventorganisation. Varje år håller vi ett stort event på runt 2000 deltagare.
  För att utveckla vår arbete ser vi tydligt ett behov av en ledarskapsutbildning för våra gruppledare. Viktigaste punkterna innefattar
  1. Kommunikation inom gruppen
  - Peppa personer med idéer
  - Kommunikationsstrategi för att...
 • Hans bad om offert för Utbildning & Kurser
  Utbildning i ledarskap och grundläggande ekonomi. Utbildning produktionsledning
 • Ivan bad om offert för
  Vi behöver ledarskapsutbildning för 8 chefer inom IT-branschen.

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.